Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 8 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Voorwoord

We hebben een bijzonder jaar achter de rug. Een jaar waarin we uitgebreid hebben teruggeblikt en daarnaast het vizier scherp hebben gesteld op de toekomst van de vereniging.

Kerngegevens vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

Kerngegevens vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

Personeel in kerncijfers

Deze paragraaf bevat de grafische weergave van personele kengetallen die betrekking hebben op het kalenderjaar 2016.

ProMotion - ruimte voor loopbaanontwikkeling

Medewerkers en leidinggevenden kunnen bij ProMotion, het interne loopbaancentrum van de vereniging, terecht voor advies en ondersteuning op het gebied van loopbaanontwikkeling.

Academische opleidingsscholen

OMO heeft drie Academische Opleidingsscholen (AOS’en).

Script!

De academische opleidingsscholen van de vereniging hebben een platform ingericht voor kennisdisseminatie van schoolgebonden onderzoek door docenten: www.script-onderzoek.nl.

Promovendi

Leraren kunnen van het ministerie van OCW een beurs krijgen voor promotieonderzoek. De aanname is dat een groter aantal gepromoveerde leraren voor de klas de kwaliteit van het onderwijs verhoogt.

Sectorplan Voortgezet Werkvermogen

In het sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben kabinet en sociale partners afspraken gemaakt die de Nederlandse arbeidsmarkt moeten voorbereiden op de uitdagingen van de toekomst. Hieruit is de Regeling cofinanciering sectorplannen voortgekomen.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)