Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 17 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Voorwoord

We hebben een bijzonder jaar achter de rug. Een jaar waarin we uitgebreid hebben teruggeblikt en daarnaast het vizier scherp hebben gesteld op de toekomst van de vereniging.

Koers 2016 en Koers 2023

In dit jaarverslag over 2016 wordt ingegaan op het gevoerde beleid, langs de lijnen van het werkprogramma dat is afgeleid uit Koers 2016, het strategisch beleidsplan van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.

ProMotion - ruimte voor loopbaanontwikkeling

Medewerkers en leidinggevenden kunnen bij ProMotion, het interne loopbaancentrum van de vereniging, terecht voor advies en ondersteuning op het gebied van loopbaanontwikkeling.

Professionele ruimte en registratie

In oktober 2016 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel ‘Beroep leraar en lerarenregister’. Hiermee wordt geregeld dat de registratie en nascholing van leraren in de wet is verankerd.

Gesprekscyclus en Bewust belonen

In 2015 is een geactualiseerde gesprekscyclus gestart waaraan de volgende gespreksonderwerpen zijn toegevoegd:

Kennisdelen

De in 2012 geformuleerde ambitie en uitgangspunten met betrekking tot kennisdelen zijn nog onveranderd van kracht.

Initiatieven vanaf 2012

Vanaf 2012 is binnen de vereniging op diverse manieren actie ondernomen om de vorming van duurzame kennisnetwerken, met name van docenten, te bevorderen

Onderzoek Open Universiteit

In september 2016 heeft de Open Universiteit de eindrapportage opgeleverd van het onderzoek naar kennisdeling en kennisnetwerken binnen vereniging OMO.

Directeuren Netwerk OMO (DNO)

DNO is het netwerk van zo’n 80 directeuren en directieleden binnen de vereniging.

OMO2

OMO2 is het netwerk voor het middenmanagement binnen de vereniging.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)