Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 10 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Voorwoord

We hebben een bijzonder jaar achter de rug. Een jaar waarin we uitgebreid hebben teruggeblikt en daarnaast het vizier scherp hebben gesteld op de toekomst van de vereniging.

Koers 2016 en Koers 2023

In dit jaarverslag over 2016 wordt ingegaan op het gevoerde beleid, langs de lijnen van het werkprogramma dat is afgeleid uit Koers 2016, het strategisch beleidsplan van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.

Goed onderwijs bieden

Om te zorgen dat we goed onderwijs bieden en blijven bieden is kwaliteitsontwikkeling van belang. We voeren voortdurend binnen de vereniging, op alle niveaus, het gesprek over kwaliteit op basis van waarden, visie en doelstellingen.

Passend onderwijs

De Wet Passend Onderwijs is per 1 augustus 2014 in werking getreden. De scholen van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs zijn vertegenwoordigd in tien regionale samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs (zie bijlage 9).

Identiteit

In 2013 heeft de vereniging de notitie ‘Zingeving en Goed Onderwijs’ (bijlage 11) opgesteld. In deze tekst wordt de katholieke identiteit van de vereniging van drie basisbegrippen voorzien: goed onderwijs, een goed mens en goed leven.

Kwaliteitsontwikkeling

Alle scholen van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs werken permanent aan de ontwikkeling van kwaliteit vanuit de ambitie om goed onderwijs te bieden. Dit gebeurt door de kwaliteit te onderzoeken, te verbeteren en te borgen in het schoolbeleid.

Onderwijsinnovatie op basis van schoolgebonden onderzoek

Kun je je onderwijspraktijk nog verbeteren? Het aantal docenten dat vanuit een nieuwsgierige, onderzoekende houding wegen wil vinden om de praktijk inderdaad te verbeteren, neemt toe.

Educatief Partnerschap met het vervolgonderwijs

Alle OMO-scholen onderhielden in 2016, net als in voorafgaande jaren, relaties met vervolgonderwijs in verschillende samenwerkingsverbanden. In het vmbo werd ingezet op samenwerking met het mbo, met name voor het creëren van doorlopende leerlijnen.

Versterking van betrokkenheid ouders

Actieve betrokkenheid van ouders is sinds jaar en dag een factor van belang op de scholen binnen de vereniging.

Bijlage 11: Zingeving en goed onderwijs

‘Goed onderwijs’ richt zich op het laten opbloeien van iedere leerling. Iedereen telt, de gehele mens1. Het gaat niet alleen om het kwalificeren voor een vervolgopleiding of arbeidsloopbaan. Net zo goed gaat het om het voorbereiden van jonge mensen als deelnemer aan de maatschappij.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)