Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 17 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Meesterlijke Ontmoetingen

De Meesterlijke Ontmoetingen hebben tot doel kennisdeling binnen de vereniging te bevorderen.

Academische opleidingsscholen

OMO heeft drie Academische Opleidingsscholen (AOS’en).

Script!

De academische opleidingsscholen van de vereniging hebben een platform ingericht voor kennisdisseminatie van schoolgebonden onderzoek door docenten: www.script-onderzoek.nl.

Promovendi

Leraren kunnen van het ministerie van OCW een beurs krijgen voor promotieonderzoek. De aanname is dat een groter aantal gepromoveerde leraren voor de klas de kwaliteit van het onderwijs verhoogt.

Sectorplan Voortgezet Werkvermogen

In het sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben kabinet en sociale partners afspraken gemaakt die de Nederlandse arbeidsmarkt moeten voorbereiden op de uitdagingen van de toekomst. Hieruit is de Regeling cofinanciering sectorplannen voortgekomen.

Diversiteit

De vereniging gaat uit van het benutten van diversiteit. Zoveel mensen, zoveel verschillen, zoveel talenten. Juist deze verscheidenheid leidt bij samenwerking tot creatievere oplossingen, ideeën en inzichten.

Functiemix

De afspraken over de functiemix maken deel uit van het Convenant LeerKracht van Nederland (vo), gesloten op 1 juli 2008. Op basis van dit convenant wordt extra geïnvesteerd in de beloning van leraren en de aantrekkelijkheid van het beroep.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)