Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 27 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Gesprekscyclus en Bewust belonen

In 2015 is een geactualiseerde gesprekscyclus gestart waaraan de volgende gespreksonderwerpen zijn toegevoegd:

Kennisdelen

De in 2012 geformuleerde ambitie en uitgangspunten met betrekking tot kennisdelen zijn nog onveranderd van kracht.

Initiatieven vanaf 2012

Vanaf 2012 is binnen de vereniging op diverse manieren actie ondernomen om de vorming van duurzame kennisnetwerken, met name van docenten, te bevorderen

Onderzoek Open Universiteit

In september 2016 heeft de Open Universiteit de eindrapportage opgeleverd van het onderzoek naar kennisdeling en kennisnetwerken binnen vereniging OMO.

Directeuren Netwerk OMO (DNO)

DNO is het netwerk van zo’n 80 directeuren en directieleden binnen de vereniging.

OMO2

OMO2 is het netwerk voor het middenmanagement binnen de vereniging.

Meesterlijke Ontmoetingen

De Meesterlijke Ontmoetingen hebben tot doel kennisdeling binnen de vereniging te bevorderen.

Academische opleidingsscholen

OMO heeft drie Academische Opleidingsscholen (AOS’en).

Script!

De academische opleidingsscholen van de vereniging hebben een platform ingericht voor kennisdisseminatie van schoolgebonden onderzoek door docenten: www.script-onderzoek.nl.

Promovendi

Leraren kunnen van het ministerie van OCW een beurs krijgen voor promotieonderzoek. De aanname is dat een groter aantal gepromoveerde leraren voor de klas de kwaliteit van het onderwijs verhoogt.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)