Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 27 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Voorwoord

We hebben een bijzonder jaar achter de rug. Een jaar waarin we uitgebreid hebben teruggeblikt en daarnaast het vizier scherp hebben gesteld op de toekomst van de vereniging.

Koers 2016 en Koers 2023

In dit jaarverslag over 2016 wordt ingegaan op het gevoerde beleid, langs de lijnen van het werkprogramma dat is afgeleid uit Koers 2016, het strategisch beleidsplan van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.

Goed onderwijs bieden

Om te zorgen dat we goed onderwijs bieden en blijven bieden is kwaliteitsontwikkeling van belang. We voeren voortdurend binnen de vereniging, op alle niveaus, het gesprek over kwaliteit op basis van waarden, visie en doelstellingen.

Passend onderwijs

De Wet Passend Onderwijs is per 1 augustus 2014 in werking getreden. De scholen van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs zijn vertegenwoordigd in tien regionale samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs (zie bijlage 9).

Identiteit

In 2013 heeft de vereniging de notitie ‘Zingeving en Goed Onderwijs’ (bijlage 11) opgesteld. In deze tekst wordt de katholieke identiteit van de vereniging van drie basisbegrippen voorzien: goed onderwijs, een goed mens en goed leven.

Kwaliteitsontwikkeling

Alle scholen van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs werken permanent aan de ontwikkeling van kwaliteit vanuit de ambitie om goed onderwijs te bieden. Dit gebeurt door de kwaliteit te onderzoeken, te verbeteren en te borgen in het schoolbeleid.

Onderwijsinnovatie op basis van schoolgebonden onderzoek

Kun je je onderwijspraktijk nog verbeteren? Het aantal docenten dat vanuit een nieuwsgierige, onderzoekende houding wegen wil vinden om de praktijk inderdaad te verbeteren, neemt toe.

Educatief Partnerschap met het vervolgonderwijs

Alle OMO-scholen onderhielden in 2016, net als in voorafgaande jaren, relaties met vervolgonderwijs in verschillende samenwerkingsverbanden. In het vmbo werd ingezet op samenwerking met het mbo, met name voor het creëren van doorlopende leerlijnen.

ProMotion - ruimte voor loopbaanontwikkeling

Medewerkers en leidinggevenden kunnen bij ProMotion, het interne loopbaancentrum van de vereniging, terecht voor advies en ondersteuning op het gebied van loopbaanontwikkeling.

Professionele ruimte en registratie

In oktober 2016 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel ‘Beroep leraar en lerarenregister’. Hiermee wordt geregeld dat de registratie en nascholing van leraren in de wet is verankerd.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)