Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 7 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Voorwoord

We hebben een bijzonder jaar achter de rug. Een jaar waarin we uitgebreid hebben teruggeblikt en daarnaast het vizier scherp hebben gesteld op de toekomst van de vereniging.

Huisvesting

In 2016 zijn de koepelorganisaties VNG, PO-raad en VO-raad met elkaar in gesprek gekomen over de inzet van publiek geld voor onderwijshuisvesting.

Richtlijn Kwaliteit Onderwijshuisvesting (RKO)

Maatschappelijk vastgoed in het algemeen en schoolgebouwen in het bijzonder worden voor een langdurige periode neergezet. Dit vraagt om goede, solide huisvesting die voldoet aan wet- en regelgeving.

Duurzaamheid

Afgelopen jaren is er een duidelijke trend waar te nemen in onderwijshuisvesting: het aantal nieuwbouwprojecten vermindert. Daarentegen worden steeds meer schoolgebouwen grondig gerenoveerd.

Asbestsanering

In juli 2012 is het uitvoeren van een asbestinventarisatie bij schoolgebouwen ouder dan 1994 verplicht gesteld. OMO heeft hierin proactief haar rol genomen. In 2013 is het asbest in de categorie ‘meest urgent’ bij alle scholen verwijderd.

Vastgoedregistratie

In 2015 is het gebruik van het vastgoedregistratiesysteem Planon geëvalueerd. Vastgesteld is dat ervaren nut en noodzaak verschillen per type gebruiker.

Huisvestingsplannen

Het afgelopen jaar zijn in enkele grote steden belangrijke stappen gezet in de vorm van toekomstbestendige huisvestingsplannen.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)