Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 28 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Analyse van het resultaat 2016

Het resultaat bedraagt 1,7 miljoen euro negatief en is daarmee 6,0 miljoen euro positiever dan begroot. In onderstaande tabel is per entiteit het verschil tussen het resultaat en de begroting zichtbaar gemaakt.

Scholen

Het resultaat van de scholen gezamenlijk bedroeg in 2016 2,6 miljoen euro en wijkt daarmee 7,1 miljoen euro positief af van de begroting.

Verenigingstaken

Het exploitatieresultaat van de verenigingstaken over 2016 is 0,8 miljoen euro negatief.

Raad van bestuur

Het exploitatieresultaat van de raad van bestuur over 2016 is 0,1 miljoen euro negatief.

Bureau OMO

Het bureau heeft over 2016 een negatief resultaat gerealiseerd van 0,3 miljoen euro.

Gelieerde stichtingen

Voor de stichtingen wordt er altijd vanuit gegaan dat het begrote resultaat gelijk is aan de realisatie. De begroting wordt achteraf gelijk gesteld aan de werkelijkheid. Het resultaat komt in 2016 uit op 0,7 miljoen euro negatief.

Doordecentralisatiebedrijven

Voor de doordecentralisatiebedrijven is het begrote resultaat gelijkgesteld aan het gerealiseerde resultaat, omdat er geen begrotingscijfers van de doordecentralisatiebedrijven zijn opgesteld.

Resultaatbestemming

In deze jaarrekening zijn de resultaatbestemmingen verwerkt over het verslagjaar 2016.

Accountantscontrole

De controle van deze jaarrekening is uitgevoerd door Deloitte Accountants B.V.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)