Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 9 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Risico’s en onzekerheden - Herbezetting medewerkers

Vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd verlaat een groot aantal medewerkers op korte termijn de scholen. Er is zorg over de wijze waarop kennis en expertise in de scholen kan worden behouden.

Risico’s en onzekerheden - Passend onderwijs

Per 1 augustus 2014 is de wetswijziging op passend onderwijs ingegaan. De verschillende wijzigingen worden hieronder toegelicht.

Risico’s en onzekerheden - Korte termijn handelen overheid

De vereniging loopt het risico dat wet- en regelgeving worden aangepast door de overheid.

Risico’s en onzekerheden - Vereenvoudiging bekostigingsmodel

Per 1 januari 2019 zal naar alle waarschijnlijkheid het bekostigingsmodel voor het voortgezet onderwijs worden vereenvoudigd.

Risico’s en onzekerheden - Loonkosten

De cao 2016-2017 geldt per 1 juli 2016 en heeft een looptijd tot 1 oktober 2017. Hierdoor bestaat onzekerheid over de loonkostenontwikkeling na 1 oktober 2017. Daarbij is onbekend in welke mate aanpassingen in de loonkosten doorwerken in de lumpsum.

Risico’s en onzekerheden - Taakstellingen

In de verschillende begrotingen is aangegeven dat enerzijds het totaal aan overheidsbezuinigingen, zoals die grotendeels zijn vastgelegd in de financiële kaders, en anderzijds de ontwikkeling van leerlingenaantallen de exploitatie onder druk zet.

Risico’s en onzekerheden - Weerstandsvermogen

Alle afzonderlijke OMO-scholen beschikken over een eigen financiële administratie en een reservepositie. Deze reserves tezamen maken het merendeel uit van het eigen vermogen van de gehele vereniging.

Risico’s en onzekerheden - Doordecentralisatie

In de sector voor het voortgezet onderwijs ligt de verantwoordelijkheid voor de financiering van nieuwbouw sinds de decentralisatie in 1996 bij gemeenten. Als het gaat om verbouw en groot onderhoud is het schoolbestuur verantwoordelijk.

Risico’s en onzekerheden - Financiering / liquiditeit

De bouwprojecten binnen de doordecentralisatiegemeenten zijn gefinancierd met eigen middelen, kortlopende externe financiering (schatkistbankieren) en langlopende externe financiering van de BNG bank.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)