Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Passend onderwijs

De Wet Passend Onderwijs is per 1 augustus 2014 in werking getreden. De scholen van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs zijn vertegenwoordigd in tien regionale samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs (zie bijlage 9).Scholen binnen een samenwerkingsverband zorgen gezamenlijk voor een aansluitend onderwijsaanbod waarbinnen voor ieder kind een passende plek is. Scholen en samenwerkingsverbanden hebben de afgelopen periode flinke stappen gezet om passend onderwijs vorm te geven, zowel in organisatorisch als in onderwijskundig opzicht. Passend onderwijs komt terug in de gesprekken over onderwijskwaliteit zodat het de aandacht krijgt die het verdient.

Onderwijs heeft meer dan ooit de belangstelling van de samenleving en de politiek. Dit is een verheugend feit als het gaat om de versnelling in ontwikkelingen van digitaal onderwijs, maatwerk en de problematiek rondom kansenongelijkheid. Er is hard gewerkt aan passend onderwijs vanuit een positief kritische houding van de vele betrokken partners. Er gebeurt rondom dit onderwerp veel goeds; laten we dit voortzetten en hier vertrouwen in houden. Nu de bestuurlijke drukte is geluwd, kunnen de kinderziektes spoedig genezen. Een aandachtspunt is en blijft de bestuurlijke inrichting van passend onderwijs; die blijkt in de praktijk een nog te temmen ‘draak’ te zijn. Met name de verdeling van de geldmiddelen speelt hierin een, helaas, negatieve rol.

Om nog beter zicht te krijgen op het passend onderwijs binnen de vereniging is in 2016 gestart met een onderzoek. Het doel van het onderzoek is om in kaart te brengen hoe het gaat met het passend onderwijs op scholen van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs zodat risico’s en knelpunten gedetecteerd, voorkomen en opgelost kunnen worden. In 2017 worden de resultaten verwacht.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)