Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 13 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Onderwijs in kerncijfers - slaagpercentages

Het gemiddelde slaagpercentage van alle scholen binnen vereniging Ons Middelbaar Onderwijs ligt bij vier van de vijf schoolsoorten minimaal op gelijk niveau met het landelijk gemiddelde.

Resultaten praktijkscholen

Het praktijkonderwijs heeft als pedagogische missie en als wettelijke opdracht leerlingen voor te bereiden op actieve deelname aan de maatschappij en aan het arbeidsproces.

Onderwijstijd

Scholen beslissen zelf over de invulling van de onderwijstijd.

Voortijdig schoolverlaten (VSV)

Nederland richt zich met het convenant ‘Aanval op Schooluitval 2008-2012’ op het voorkomen van schooluitval. Het kabinet Rutte II heeft zich ten doel gesteld het maximaal aantal nieuwe VSV’ers terug te brengen tot 25.000 in 2016.

Vluchtelingenonderwijs

In 2016 is het aantal vluchtelingen in Nederland afgenomen. Dit heeft effect op het onderwijs aan de leerplichtige kinderen van deze nieuwkomers. De onderwijsvraag is kleiner geworden.

Goed onderwijs bieden

Om te zorgen dat we goed onderwijs bieden en blijven bieden is kwaliteitsontwikkeling van belang. We voeren voortdurend binnen de vereniging, op alle niveaus, het gesprek over kwaliteit op basis van waarden, visie en doelstellingen.

Veiligheid op scholen

Door een aanpassing van de onderwijswetten per 1 augustus 2015 zijn scholen in het primair en voortgezet onderwijs verplicht zorg te dragen voor een veilige school. De inspectie gaat hierop toezien vanaf schooljaar 2016-2017.

ICT in het onderwijs

Op de verschillende scholen wordt op diverse manieren gebruik gemaakt van ICT in het

Het stimuleren van leerlingen door OMO-prijzen

Ieder jaar reikt een jury OMO-prijzen uit om talentvolle leerlingen te stimuleren. Leerlingen met het beste werkstuk ontvangen een prijs in de vorm van een geldbedrag.

Leerlingen voorbereiden op de kosmopolitische samenleving

Leerlingen hebben zowel in het vervolgonderwijs als bij het uitoefenen van een beroep steeds vaker te maken met de gevolgen van globalisering.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)