Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 7 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Code Goed Onderwijsbestuur

De VO-raad kent sinds 2008 een Code Goed Onderwijsbestuur. Deze code is in 2015 herzien en kent sindsdien zes lidmaatschapseisen voor aansluiting bij de VO-raad.

Positie in de regionale samenleving

Het duiden van de positie van de school in zijn directe omgeving is een taak van iedere school. Het bestuur en de scholen werken op verschillende niveaus samen met regionale partners.

Ledenraad en regiobijeenkomsten raden van advies

Ons Middelbaar Onderwijs heeft doelbewust de vereniging als rechtsvorm. Via de ledenraad heeft de samenleving een plek gekregen in de formele besluitvorming en is binnen de vereniging de mogelijkheid tot tegenspraak gecreëerd.

Klachtencommissie

Ons Middelbaar Onderwijs kent een algemene klachtenregeling, waarin is opgenomen dat klachtbehandeling primair op schoolniveau moet plaatsvinden.

Klokkenluidersregeling

Naast de bovengenoemde algemene klachtenregeling en de regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie kent vereniging Ons Middelbaar Onderwijs ook een klokkenluidersregeling. Deze is op 1 januari 2009 in werking getreden.

Versterking van betrokkenheid ouders

Actieve betrokkenheid van ouders is sinds jaar en dag een factor van belang op de scholen binnen de vereniging.

Collegiale bestuurlijke visitatie

De raden/colleges van bestuur van vier grote onderwijsbesturen in het VO (Carmel, CVO, Lucas Onderwijs en vereniging OMO) hebben in 2016 deelgenomen aan een onderling collegiaal bestuurlijk visitatietraject.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)