Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Doordecentralisatiebedrijven

Voor de doordecentralisatiebedrijven is het begrote resultaat gelijkgesteld aan het gerealiseerde resultaat, omdat er geen begrotingscijfers van de doordecentralisatiebedrijven zijn opgesteld. Het negatieve exploitatieresultaat van 2,4 miljoen euro wordt veroorzaakt door:

  • Vanwege naar beneden bijgestelde leerlingenprognoses en lager dan verwachte indexeringen is bij enkele doordecentralisatiecontracten sprake van een realiseerbare waarde die lager is dan de boekwaarde van het gerealiseerde actief. Bij een ander contract was sprake van een stijging van de realiseerbare waarde, waarbij een deel van de bijzondere waardevermindering uit het verleden kon worden teruggenomen. Per saldo is sprake van een bijzondere waardevermindering van 2,0 miljoen euro;

  • Afschrijvingskosten ad 0,6 miljoen euro;

  • Met terugwerkende kracht is per januari 2016 het doordecentralisatiecontract met gemeente Dongen opgezegd. Hierbij is tevens een eigen bijdrage toegezegd in de te realiseren nieuwbouw. Dit heeft een negatief effect op het resultaat van 1,0 miljoen euro.

  • De bijdrage onderhoudsgelden ad 0,5 miljoen euro;

  • Gerealiseerde winsten op verkoop van locaties ad 0,7 miljoen euro.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)