Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 34 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Personeelsinformatiesysteem

Per 1 januari 2015 heeft de vereniging een nieuwe HRM-applicatie in gebruik genomen. Tijdens een Europese aanbesteding is AFAS Software bv als meest gunstige aanbieder uit de bus gekomen.

OMO ICT-beleid

Speerpunten van het OMO ICT-beleid in 2014-2018 zijn:

ICT in de bedrijfsvoering

Het jaar 2015 stond in het teken van het operationeel maken van de OMO Cloud en het aanhaken van overige OMO-scholen. Dit project omvat het gezamenlijk opzetten en beheren van de ICT-infrastructuur in een extern datacenter.

Managementinformatie

In Koers 2016 wordt expliciet gesproken over het beschikken over juiste, tijdige en volledige managementinformatie. Binnen de vereniging wordt voortdurend gekeken waar verbeteringen op dit terrein gerealiseerd kunnen worden.

Treasury en schatkistbankieren

Op 24 mei 2011 is het Treasury Statuut Ons Middelbaar Onderwijs vastgesteld, dat mede was gebaseerd op de Regeling belenen en beleggen door instelling voor onderwijs en onderzoek 2010.

Interne beheersing en toezicht

In 2016 zijn wederom onderdelen van de administratieve organisatie en de maatregelen van interne controle beoordeeld. Vanuit deze controle zijn geen significante tekortkomingen geconstateerd.

Overhead

Binnen de vereniging is een vanzelfsprekend uitgangspunt dat een zo groot mogelijk aandeel van de financiële middelen direct ten goede te komt van het onderwijs.

Overhead toelichting

Ad. 1.

Huisvesting

In 2016 zijn de koepelorganisaties VNG, PO-raad en VO-raad met elkaar in gesprek gekomen over de inzet van publiek geld voor onderwijshuisvesting.

Richtlijn Kwaliteit Onderwijshuisvesting (RKO)

Maatschappelijk vastgoed in het algemeen en schoolgebouwen in het bijzonder worden voor een langdurige periode neergezet. Dit vraagt om goede, solide huisvesting die voldoet aan wet- en regelgeving.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)