Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 15 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Treasury en schatkistbankieren

Op 24 mei 2011 is het Treasury Statuut Ons Middelbaar Onderwijs vastgesteld, dat mede was gebaseerd op de Regeling belenen en beleggen door instelling voor onderwijs en onderzoek 2010.

Interne beheersing en toezicht

In 2016 zijn wederom onderdelen van de administratieve organisatie en de maatregelen van interne controle beoordeeld. Vanuit deze controle zijn geen significante tekortkomingen geconstateerd.

Overhead

Binnen de vereniging is een vanzelfsprekend uitgangspunt dat een zo groot mogelijk aandeel van de financiële middelen direct ten goede te komt van het onderwijs.

Overhead toelichting

Ad. 1.

Bijlage 5. Honorarium externe accountant

In het verslagjaar zijn de volgende honoraria van Deloitte ten laste gebracht van de vereniging, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:328a BW:

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)