Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 15 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Voorwoord

We hebben een bijzonder jaar achter de rug. Een jaar waarin we uitgebreid hebben teruggeblikt en daarnaast het vizier scherp hebben gesteld op de toekomst van de vereniging.

Kerngegevens vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

Kerngegevens vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

Inkoopstrategie OMO

Inkoop zorgt ervoor dat een organisatie kan beschikken over die producten en diensten die een antwoord vormen op de (inkoop)vraag, tegen aantrekkelijke condities en geringe risico’s.

Inkoopprojecten

In 2016 heeft een Europese aanbesteding plaatsgevonden om te komen tot een nieuwe overeenkomst voor de levering van gas. Gazprom Energy is de nieuwe leverancier vanaf 1 januari 2017.

Werkkostenregeling

Per 1 januari 2012 maakt Ons Middelbaar Onderwijs gebruik van de werkkostenregeling.

Personeelsinformatiesysteem

Per 1 januari 2015 heeft de vereniging een nieuwe HRM-applicatie in gebruik genomen. Tijdens een Europese aanbesteding is AFAS Software bv als meest gunstige aanbieder uit de bus gekomen.

OMO ICT-beleid

Speerpunten van het OMO ICT-beleid in 2014-2018 zijn:

ICT in de bedrijfsvoering

Het jaar 2015 stond in het teken van het operationeel maken van de OMO Cloud en het aanhaken van overige OMO-scholen. Dit project omvat het gezamenlijk opzetten en beheren van de ICT-infrastructuur in een extern datacenter.

Managementinformatie

In Koers 2016 wordt expliciet gesproken over het beschikken over juiste, tijdige en volledige managementinformatie. Binnen de vereniging wordt voortdurend gekeken waar verbeteringen op dit terrein gerealiseerd kunnen worden.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)