Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Onderzoek Open Universiteit

In september 2016 heeft de Open Universiteit (vanaf 2011 LOOK, later het Welten Instituut) de eindrapportage opgeleverd van het onderzoek naar kennisdeling en kennisnetwerken binnen vereniging OMO. Het onderzoek bestond uit diverse deelonderzoeken tussen 2011 en 2016. De belangrijkste aanbevelingen uit het eindrapport zijn:

  1. Het creëren van gemeenschappelijk taalgebruik over netwerkleren en wat netwerken zijn is van belang voor de verdere ontwikkeling. Het gaat er niet om wat goed is maar om explicitering van wat er allemaal mogelijk is.

  2. Grote en kleine netwerken en diversiteit in andere kenmerken is belangrijk om diverse doelen en functies met netwerkleren te bereiken.

  3. Het stimuleren van gedrag is een mix van het beïnvloeden van motivatie (zoals houding, sociale relaties, professioneel zelfvertrouwen), het ontwikkelen van capaciteiten en van het scheppen van de gelegenheid.

  4. De leidinggevende kan de gelegenheid creëren door tijd en middelen beschikbaar te stellen. Dit werkt echter alleen in combinatie met de psychologische factoren met betrekking tot motivatie (willen) en de mate waarin leraren de capaciteiten hebben (kunnen).

  5. Door transformatief leiderschap is het mogelijk om de motivationele oriëntatie van leraren binnen de school te beïnvloeden, waardoor professionele ontwikkeling en het leren van leraren gestimuleerd worden.

  6. Leiderschap speelt ook een belangrijke rol bij het beïnvloeden van opvattingen over de rol van de school en de plaats van het leraarsberoep daarin. Opvattingen over de mate waarin beroepsuitoefening vooral bepaald wordt door het individu dan wel een onderdeel is van een gemeenschap zijn belangrijke onderliggende factoren als het gaat om opvattingen en invulling van de professionele ruimte en netwerkleren. Pas als mensen zich onderdeel van een gemeenschap voelen, veranderen opvattingen als ‘whats in it for me’ naar vragen als hoe veranderen we dit samen en welke bijdrage kan ik daaraan leveren. Leiderschap kan deze veranderingen in beroepsopvattingen stimuleren door gezamenlijke visie ontwikkeling en participatieve besluitvorming.

Op basis van de ervaringen tot nu toe, en de onderzoeksresultaten die eind 2016 gepresenteerd zijn, wordt de visie op kennisdeling in 2017 herijkt en wordt een vervolgplan opgesteld.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)