Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

ACTIVA

31 december 2016

31 december 2015

     

VASTE ACTIVA

    

Immateriële vaste activa

 

-

 

-

Materiële vaste activa

 

297.837

 

316.562

Financiële vaste activa

 

83

 

101

  

297.920

 

316.663

     

VLOTTENDE ACTIVA

    

Voorraden

 

-

 

-

Vorderingen

 

15.051

 

14.981

Effecten

 

-

 

-

Liquide middelen

 

13.778

 

24.763

  

28.829

 

39.744

     

TOTAAL ACTIVA

 

326.749

 

356.407

     

PASSIVA

31 december 2016

31 december 2015

     

GROEPSVERMOGEN

    

Eigen vermogen

 

131.379

 

133.104

Minderheidsbelang derden

 

-

 

-

  

131.379

 

133.104

     

VOORZIENINGEN

 

32.061

 

30.345

     

LANGLOPENDE SCHULDEN

 

86.930

 

89.971

     

KORTLOPENDE SCHULDEN

 

76.379

 

102.987

     

TOTAAL PASSIVA

 

326.749

 

356.407

    (bedragen x 1.000 euro)

    pagina opties

    Mijn OMO verslag (0)