Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Balans 2017-2020

ACTIVA

2016

 

2017

 

2018

 

2019

 

2020

          

Materiële vaste activa

298.000

 

302.000

 

345.000

 

427.000

 

427.000

Financiële vaste activa

-

 

-

 

-

 

-

 

-

VASTE ACTIVA

298.000

 

302.000

 

345.000

 

427.000

 

427.000

          
          

Voorraden

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Vorderingen

15.000

 

15.000

 

14.000

 

14.000

 

14.000

Effecten

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Liquide middelen

14.000

 

44.000

 

59.000

 

41.000

 

1.000

VLOTTENDE ACTIVA

29.000

 

59.000

 

73.000

 

55.000

 

15.000

          

TOTAAL ACTIVA

327.000

 

361.000

 

418.000

 

482.000

 

442.000

          

PASSIVA

2016

 

2017

 

2018

 

2019

 

2020

          

EIGEN VERMOGEN

         

Algemene reserve

125.000

 

118.000

 

117.500

 

117.500

 

116.000

Bestemmingsfonds (privaat)

7.000

 

6.000

 

6.000

 

5.500

 

5.500

 

132.000

 

124.000

 

123.500

 

123.000

 

121.500

          

VOORZIENINGEN

32.000

 

29.500

 

25.000

 

22.500

 

21.000

          

LANGLOPENDE SCHULDEN

87.000

 

143.000

 

194.000

 

244.000

 

230.000

          

KORTLOPENDE SCHULDEN

77.000

 

64.500

 

75.500

 

92.500

 

69.500

          

TOTAAL PASSIVA

328.000

 

361.000

 

418.000

 

482.000

 

442.000

Tabel 6: Balans tot en met 2020 (bedragen x 1.000 euro)

Bovenstaande tabel toont de verwachte balans voor de komende jaren op basis van de meerjarenbegroting 2017-2020 en de meerjarenliquiditeitsprognose. De langlopende schulden zullen in 2017 naar verwachting met circa 56 miljoen euro stijgen. In 2018 en 2019 zal sprake zijn van een stijging van respectievelijk 51 miljoen euro en 50 miljoen euro. Momenteel worden gesprekken gevoerd met:

  • de Europese Investeringsbank over een langlopend krediet van circa 60 miljoen euro;

  • het ministerie van financiën over een schatkistlening van circa 45 miljoen euro inzake toekomstige bouwprojecten in Roosendaal;

  • het ministerie van financiën over een schatkistlening van circa 57 miljoen euro inzake toekomstige bouwprojecten in ’s-Hertogenbosch;

  • het ministerie van financiën over een schatkistlening van circa 8 miljoen euro inzake toekomstige bouwprojecten in Nuenen;

  • het ministerie van financiën over een schatkistlening van circa 7 miljoen euro inzake toekomstige bouwprojecten in Asten.

De investeringen in deze projecten zullen in 2019 leiden tot een forse stijging van de vaste activa. Het aantrekken van de langlopende financiering leidt in eerste instantie tot een toename van de vlottende activa (liquide middelen), maar door de investeringen in de bouwprojecten dalen de vlottende activa uiteindelijk weer.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)