Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Richtlijn Kwaliteit Onderwijshuisvesting (RKO)

Maatschappelijk vastgoed in het algemeen en schoolgebouwen in het bijzonder worden voor een langdurige periode neergezet. Dit vraagt om goede, solide huisvesting die voldoet aan wet- en regelgeving. Huisvesting dient zo flexibel te zijn dat er ruimte is voor onderwijskundige ontwikkelingen en veranderingen in de huisvestingsvraag. Kortom: onze huisvesting moet toekomstbestendig zijn. De RKO dient twee doelen in het proces om te komen tot een adequaat, toekomstbestendig schoolgebouw. Enerzijds is het een procesdocument op basis waarvan per school uitgangspunten en keuzes geformuleerd kunnen worden. Anderzijds is het een prestatiedocument dat de gemaakte keuzes moet borgen. Het document moet bruikbaar zijn voor zowel de schoolorganisatie (beslissers) als de betrokken partijen uit de bouwkolom.

In 2015 is het procesdocument (deel A) van de RKO afgerond. Op de thema’s Beleving, Gebruik en Techniek zijn ambitieniveaus (goed, beter, best) geformuleerd op basis waarvan per school individuele keuzes gemaakt kunnen worden. De OMO-standaard sluit daarbij altijd aan op het ambitieniveau C (goed) zodat een goede basiskwaliteit geborgd is. Waar mogelijk kunnen de scholen, binnen het budget, eigen accenten leggen. Bijvoorbeeld om een betere in plaats van een goede beleving proberen te realiseren.

Het prestatiedocument (deel B) is in 2016 verder uitgewerkt en gaat specifiek in op de (minimale) technische eisen aan een OMO-schoolgebouw. De financiële consequenties van deel B zijn vervolgens in beeld gebracht, waarbij is geconcludeerd dat de nieuwe RKO 2016 past binnen de OMO-standaard voor een schoolgebouw. De herziende RKO (genaamd RKO 2016) is begin 2016 definitief vastgesteld.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)