Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

OMO Scholengroep De Langstraat – Van Haestrechtcollege

www.sgdelangstraat.nl
rector: Jan van Pelt
opleidingen: vwo, havo, vmbo
locaties:

  • Dr. Mollercollege, Waalwijk

  • Walewyc-mavo, Waalwijk

  • Van Haestrechtcollege, Kaatsheuvel

  • d’Oultremontcollege, Drunen

OMO Scholengroep De Langstraat

In het jaar 2016 is het nieuwe schoolplan in werking getreden. Speerpunten voor dit jaar zijn:

  • Het duurzaam werken aan kwalitatief, goed en uitdagend onderwijs voor al de leerlingen. De uitgangspunten en ambities hiervoor zijn vastgelegd in het schoolplan 2016-2019. De kwaliteit en betaalbaarheid van het onderwijs is hierin een continue punt van aandacht;

  • Het vervullen van de vacatures in de directie op twee van de locaties. Per 1 februari 2016 is de nieuwe directeur van het d’Oultremontcollege gestart. Per 1 augustus 2016 de directie op het Van Haestrechtcollege;

  • Het opstellen van een formatieplan dat antwoord geeft op het probleem van de sterke demografische krimp in de regio, vooral in de gemeente Heusden;

  • Een sterker accent leggen op de samenhang, het samenwerken en kennisdelen binnen de scholengroep.

Van Haestrechtcollege – Kaatsheuvel

In 2016 heeft de eerste groep leerlingen die volledig in het nieuwe onderwijsconcept onderwijs heeft gekregen, een diploma mogen ontvangen. De resultaten waren goed. Dat geeft vertrouwen in het concept ‘Ons Onderwijs’. De verbeterplannen beginnen hun vruchten af te werpen en zorgen voor geborgde kwaliteit.

Op 1 september 2016 is de nieuwe directeur en is het Van Haestrechtcollege rechtstreeks vertegenwoordigd in de kerndirectie. Dit komt de samenwerking binnen de scholengroep ten goede en helpt bij het neerzetten van een duidelijke profilering.

Bij het uitbouwen van het onderwijsconcept ligt de nadruk op het toetsbeleid en de toetsanalyse met RTTI. Hieraan is ook een praktijkonderzoek binnen de AOS gekoppeld waarin ook Jan van Pelt (rector) participeert. Doel is om meer inzicht te krijgen in de prestaties en de talenten van de leerlingen en daarmee de resultaten te verbeteren. De risico’s zijn beter in beeld en het verschil tussen de onderbouwsnelheid en het bovenbouwsucces wordt verkleind.

Kennisdelen vindt nog steeds plaats binnen de professionele leergemeenschap (plg) en waar de plg kennis te kort komt wordt contact gezocht met andere scholen. Omgekeerd komt ook voor, scholen die interesse hebben in het onderwijsconcept van het Van Haestrechtcollege zijn van harte welkom. Vanuit kennisdeling ontstaat zo een netwerk waar wij als kleine school veel baat bij hebben.

Een veilig schoolklimaat is een absolute voorwaarde om goed te kunnen leren. Hiervoor maakt het Van Haestrechtcollege gebruik van een meetinstrument Sociale Kwaliteit. Dit is ontwikkeld door de Academische Werkplaats, scholen en de Onderwijsinspectie. Het onderzoek hiernaar is in 2016 gestart en zal begin 2017 zijn afgerond. Het zal de school inzicht geven in waar het Van Haestrechtcollege hierin staat en waar verbeteringen nodig en mogelijk zijn.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)